วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550

กลอนน่ารัก...

หยุดแล้ว ... หัวใจ

จะหยุดไว้ที่เธอ ... คนดี

อนาคต ... นับจากนี้

ทุกวินาที ... จะเป็นของเธอ

ไม่มีความคิดเห็น: